Izvirzīt mērķi - kas vairāk par mūsdienu tendenci

 Arvien vairāk tiek uzsvērta mērķu izvirzīšanas nozīme veiksmīgas nākotnes veidošanā. Uzņēmumos nozīmīga kļūst vadības spēja definēt skaidru un precīzu sasniedzamo rezultātu, izvirzīt un realizēt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķus. Kā tad ir - VAI ŠĪ TENDENCE IR PAMATOTA EFEKTIVITĀTES UN VEIKSMES SASTĀVDAĻA? 

Read more »

Svētīta ar panikas lēkmēm

Ikvienam no mums ikdienu veido pienākumi, atbildības, vēlmju apmierināšana. Mēs katrs individuāli esam piešķīruši nozīmi lietām, cilvēkiem, notikumiem vai priekšstatiem. Ikdienā mēs neapšaubām to, kam ticam, bet rīkojamies saskaņā ar to. Ja nu es Tev teiktu: "apšaubi to, kam tici, to, pēc kā tiecies vai to, ko iekāro." Vairākkārt pārjautā pats sev: "Vai tas, ko es domāju un tas, kam es ticu ir vienīgā patiesība? Vai tas, pēc kā alkstu tiešām ir tas, ko es vēlos?"

Read more »